Koç Holding’e Bağlı Tüpraş Resmen Açıkladı! O Paralar 3 Nisan’da Hesaplara Yatacak

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda nakit kâr payı dağıtımı kararını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, TÜPRAŞ’ın 9,3419353 TL nakit kâr payı dağıtımı görüşülerek onaylandı. Dağıtımın 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacağı belirtildi.

KAR DAĞITIMI DETAYLARI

TÜPRAŞ yönetiminin açıklamasına göre, şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları incelendi. TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 53.577.336.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 56.028.515.230,26 TL cari yıl karı bulunduğu belirtildi.

KÂR PAYI DAĞITIM DETAYLARI

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak, kar dağıtımı şu şekilde gerçekleştirilecek:

  • 20.000.000.000 TL ortaklara birinci kâr payı olarak,
  • 1.990.366.022,01 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması planlandı.
  • Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 20.000.000.000 TL’nin tamamının nakden ödeneceği vurgulandı.

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına % 1.037,99282 oranında brüt=net nakit kar payı ödenecek.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLE İLAVE KÂR PAYI DAĞITIM İMKANI

Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumuna bağlı olarak yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde, olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtımının değerlendirilebileceği belirtildi.

ENFLASYON DÜZELTMESİ SONUCU GEÇMİŞ YIL ZARARI OLMADI

SPK’nın ilgili ilke kararına göre, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı, dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durumun olmadığı ifade edildi.

Bu açıklamaların ardından TÜPRAŞ Genel Kurulu, kar dağıtım teklifini kabul etti ve kâr payı ödeme tarihi olarak 3 Nisan 2024’ü belirledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir